Opphørt avtale

Artikkel

Av: Vigdis Asbjørnsen

Tide leverer forsikring på vegne av forsikringsselskapet Zenith, og har i en periode hatt en begrensning på nytegning av forsikring på Tesla. Tide har nå fått beskjed fra Zenith om å slutte helt med nytegning på Tesla. Dette er noe som har blitt gjort i Europa for dette selskapet og ikke bare i Norge .

Tide forsikring har derfor sendt oss en melding om at de sier opp avtalen med TOCN med umiddelbar virkning basert på at de ikke lenger er i stand til å opprettholde tilbudet sitt.

De som allerede har forsikring gjennom Tide, vil kunne beholde denne, men vil ikke få tegnet noen ny bilforsikring på en Tesla. Prisen ved hovedforfall vil avhenge av nylige skader, dvs hvilken bonusklasse man er i.
Mer detaljer vil komme etter hvert  fra Tide der hver enkelt som får en prisøkning vil bli kontaktet.

De som har vært med fra starten hos Tide har vært heldige og totalt sett fått redusert forsikringspremie i forhold til andre forsikringsselskap.

Det er leit at det noen ganger blir slik, men vi jobber med flere aktører og håper å få på plass et par alternativer så raskt som mulig. Vi ønsker at eiere skal få rimelige premier og vilkår, og jobber hardt med å finne frem til partnere som ønsker å være med.

Legg igjen den første kommentaren