Noen fakta om Tide forsikring

Artikkel

Av: Vigdis Asbjørnsen

Under følger litt informasjon vedrørende vår avtale med  Tide Forsikring AS

TOCN har en avtale med Tide Forsikring AS med spesielle fordeler for medlemmer. Det er nå ett år siden vi i TOCN inngikk denne avtalen, og vi har derfor hatt et oppfølgingsmøte med Tide.

Siden det er et år siden samarbeidet ble innledet, er det flere medlemmer med hovedforfall i disse dager  og dermed ekstra prat om forsikringspremier.

Det er dessverre slik at det er mange forsikringskader på bilene våre, spesielt glasskader. Skadeprosenten på Tesla isolert ligger på over 150%. Dette betyr at for hver 100 lapp forsikringsselskapet får inn i premie må de betale ut 150,- i skadekostnad.  Tide Forsikring AS jobber i disse dager med å analysere Tesla flåten yttligere for å fremme tiltak for å få skadeprosenten ned.

Noen nøkkeltall:

 • Antall skader siden oppstart er ca. 450
 • Skadefrekvensen er på ca 50% (23% i bransjen)
 • En gjennomsnittskade koster ca 27.000,- (ca 18.500,- i bransjen)
 • Nesten 50% av skadene er glass (mot 30% i bransjen)
 • Gjennomsnittlig kjørelengde for en Tesla på et år er 26.000km (mot 16.000km i bransjen)

Hvorfor økt premie? 

Har du fått økt premie, kan det skyldes flere ting:

 • Du har hatt en skade på bilen som har redusert bonus på bilen
 • Du står ikke som betalende medlem hos TOCN
 • Noen av de øvrige forholdene som det beregnes etter har endret seg, som for eksempel at du har endret bostedsadresse.
 • Det foretas normalt ved hovedforfall en indeksregulering av premien. (Slik det gjøres i alle selskap)

Tiltak man kan gjøre selv for å redusere premien

 • De som kjører skadefritt gjennom et år vil ha en annen premie enn de som gjentatte ganger har skade på bilen sin. Har prisen likevel gått opp, kontakt din lokale forsikringsagent
 • Dashcam gir rabatt og kan være til god hjelp om uhellet er ute
 • Redusere kjørelengden
 • Bygge garasje
 • Du kan tillate Tide Forsikring AS å få informasjon fra bilens logg ved spesielle hendelser som trigger en forsikringssak .

Hva Tide Forsikring AS og TOCN ser på:

Tide Forsikring AS og TOCN jobber for å finne en balanse som begge kan leve med, og ser på følgende tiltak:

 • Tester ut ulike dashboard-kamera for bruk i bilen
 • Ser på glasskostnadene og om prisene fra glassleverandørene kan reduseres noe.
 • Trygg trafikk /holdningskampanje

 

Er det noe mer du lurer på, ta kontakt med din lokale agent.