Dag: 14. juli 2015

  • Presentasjon av det nye styret

    14. juli 2015
    Det ble på generalforsamlingen i Tesla Owners Club Norway valgt nytt styre. Det ble også bestemt at styret skulle forsterkes…