Vinstra Superlader

 

Denne superladeren ligger rett ved siden av et helt nybygget hotell. Det er ladere fra Fortum tilgjengelige like ved.
På andre siden av hotellet ligger det en like ny  veikro og en Circle K stasjon. Ved Circle K er det ladere fra Grønn Kontakt også.

Her bør det dermed være mulig å lade mange elbiler på en gang.

Mellom byggene er det både lekeplass og rasteplassmuligheter.

4ab, 5ab, 6ab på Vinstra

 

 

1ab 2ab 3ab på Vinstra, Fortums ladere i bakgrunnen

 

Foto: Vigdis Asbjørnsen