Nebbenes Superlader

Hvordan fungerer det på laderen:

Nebbenes

På tegningen sees en skisse på hvordan det er lagt opp på Nebbenes; Laderne er plassert slik at man kan kjøre gjennom uten å rygge.

Drone-foto: Ronny Arnesen

Det er mulig å komme fra to retninger; nordfra og sørfra.
Man følger pilene i sin kjøreretning til den laderen som er lengst frem, og nestemann følger på bak.
Mer om Lading på superlader

Innkjøring fra nord:
Innkjøring fra syd:

(dette er forøvrig en av tre veier inn til SC sørfra. Man kan også kjøre av og inn bak bensinstasjonen, eller kjøre av og foran bensinstasjonen)