Lillehammer Superlader

Tesla har i 2019 utvidet antall ladere på Lillehammer SuC. Antall ladestolper er nå 14.

Vi gjør oppmerksom på at de fire nyoppsatte laderne befinner seg oppe ved bensinstasjonen, og at det KUN er dissse nye laderne som støtter CCS-lading på Model 3.