Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS

Trenger du juridisk bistand? Da kan du vurdere å benytte klubbens tilknyttede advokat, Kjetil Lyngmyr. Klubbens betalende medlemmer får 15 prosent på gjeldende timesats.


Advokat Kjetil Lyngmyr har over 10 års erfaring og spesialisering i bilsaker. Han har arbeidet med Tesla-saker siden 2014. Han er også Tesla-eier gjennom mange år.

Advokat i bilsaker kan være hensiktsmessig når reklamasjon er fremsatt og partene ikke har kommet frem til en løsning.

Bilforsikringen dekker som regel utgifter til advokat for privatpersoner fra det tidspunkt kunden kan dokumentere at et krav er fremsatt, og kravet er bestridt. Dette gjelder både selger og kjøper.

Dekningen er på 80 % opp til kr. 100 000, etter betaling av fast egenandel (som regel kr. 4 000). Ettersom det er en egenandel som må betales, anbefales i utgangspunktet kun advokatbistand i saker hvor tvistesummen er av en viss størrelse. Dette vil ofte være tilfelle i saker om heving, og/eller der man har et mulig krav om erstatning/prisavslag må minimum kr. 50 000.

For betalende medlemmer gis det 15 % rabatt på den til enhver tid gjeldende timesats. For å oppnå rabatten må medlemsnummer hos TOCN oppgis ved henvendelse til advokat Lyngmyr.

Ta gjerne kontakt med advokat Lyngmyr direkte (via skjemaet nedenfor), hvis du har en sak som kan egne seg for advokatbistand. Første henvendelse er kostnadsfri. Oppdrag ansees inngått når oppdragsbekreftelse sendes ut.


Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS


Hvordan benytte seg av medlemsfordelen og få de rabatterte prisene? Logg inn med brukernavn og passord for å få opp fremgangsmåte for å oppnå rabatt.