Retningslinjer ifm diskusjonsforum

Når du vil legge ut et innlegg i sosiale medier:

 • Skal du dele en artikkel,
  – skriv noen linjer om hvorfor dette er en interessant artikkel
  – Fortell hva som gjør den verd for andre å lese.
  – Skriv gjerne en linje for om du er enig i det som står, eller om du lurer på noe.
  – Noen ganger har en artikkel vært delt før. Sjekk før du deler om innlegget allerede er delt.
 • Er det noe du trenger hjelp til  – feil på bilen eller hjelp til lading og det haster, skriv gjerne HASTER foran. Husk også at Tesla road service er tilgjengelig på tlf.
 • En del spørsmål har blitt svart på før – gjør gjerne et søk enten på facebook-gruppen eller på tocn.no for om du der kan finne svar på det du lurer på. Du kan også finne mye på tocn.no

Noen nyttige lenker som er mye brukt

Det kan være gøy å diskutere på nett, men det er noen retningslinjer det kan være greit å holde seg innenfor:

 • Hold deg til saken og ikke gå til personangrep.
  Det er fort gjort å miste fokus og gå til personangrep i stedet for  å diskutere sak.
 • Nettet gir ikke den samme muligheten til å se reaksjonen til personen som sitter i den andre enden. Dette gjør at det som kanskje var ment som en uskyldig spøk og humor fra avsenderens side kan oppfattes som mobbing, hets, hat eller trusler av mottakeren. Derfor er det viktig å tenke seg om før man trykker på send-knappen.
 • Unngå banneord. Det kan få enkelte av dine diskusjonspartnere til å se rødt selv om du ikke hadde dette som intensjon,  – folk reagerer ulikt på slike ord.
  Andre ord det kan være greit å unngå, er ord som er negativt ladde – som for eksempel “idiotisk”, “idiot”, osv

Hvilke emner er det greit å diskutere

Det er mange emner man kan diskuteres; alt fra teknisk om bilene våre, bilder, ladeopplegg, dele frustrasjon over service eller annet tilsvarende.

Det man ikke trenger å høre så mye om, er:

 • diskusjoner som går på helt andre ting, – som for eksempel om hvilken bilmerke som ikke har begynt å lage elbil enda,
 • rene politiske diskusjoner
 • diskusjoner som går på religion.

Hvordan være uenig uten å ødelegge diskusjonen?

 • Noen ytringer – ting man skriver eller sier, kan ha negative konsekvenser selv om de er lovlige. Derfor er det mange fordeler med å diskutere på en god og saklig måte.
  Det er en fordel å ha greie på det det som blir diskutert. Sett deg inn i saken først. God oversikt over fakta og bakgrunn for saken gjør det enklere både å danne seg en egen mening og argumentere for den
 • La andre si hva de mener, selv om du er uenig med dem
 • Hold deg til temaet
 • Ikke gå til personangrep på dem du diskuterer med. Negative beskrivelser og trusler er eksempler på personangrep
 • Prøv å forstå hvorfor de du diskuterer med mener noe annet enn deg. Spør hvorfor! Dersom ingen interesserer seg for hvorfor de andre mener det de gjør, blir det heller ingen debatt
 • Forklar meningene dine, ikke bare gjenta dem. Hvorfor mener du det du mener?
 • Svar på saklig kritikk
 • Du må ikke vinne hver eneste diskusjon. Det er lov å være uenig
 • Kjennetegnet på en god diskusjon er at den gir rom for å mene og stå for noe. Meningsutveksling og uenighet skjerper tanker og argumenter, og man gjør hverandre litt klokere. Du må vurdere egne standpunkter og argumenter på nytt. Kanskje lærer du noe nytt som gjør at du justerer eller endrer standpunkt?
 • En god debatt er positivt både for enkeltpersoner og for samfunnet. Når du deltar i gode i gode diskusjoner får du et gjennomtenkt forhold til hva du selv står for når du forsvarer det i en diskusjon. Selv om du ikke overbeviser motstanderen kan du overbevise tilskuere til debatten. Gjennom å delta i saklig debatt bidrar du til å skape arena hvor motsetninger og uenigheter i samfunnet avklares på en fredelig måte.

 

I Norge har vi demokrati, og et levende demokrati trenger mange forskjellige stemmer og meninger.
Din rett til å si og mene hva du vil står skrevet i Grunnloven § 100. Der står det at alle i Norge har ytringsfrihet og at ingen kan straffes for en ytring så lenge ytringen begrunnes i “sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse”.Ytringsfriheten er ikke absolutt
Ytringsfriheten gir deg rett til å utfordre politikere og de med makt, til å være uenig med andre, til å danne deg dine egne meninger og til å si eller skrive dem når du vil. Men ytringsfriheten handler også om retten til å ta til motmæle uten å bli utsatt for hat, trusler eller vold. Det betyr at din ytringsfrihet ikke gir deg rett til å bringe andre til taushet.
Ytringsfriheten er derfor ikke absolutt. Det finnes flere lovfestede begrensninger i ytringsfriheten, som forbud mot å fremsette trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, trakassering, hensynsløs atferd og grovt pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn.