Garanti i forhold til modifikasjoner på bil

Det kommer med jevne mellomrom spørsmål til TOCN, gjennom ulike kanaler, i forhold til garanti fra Tesla på bilene.

Generell regel
Som en generell regel sier Tesla: Har man installert noe i bilen som senere fører til feil, og disse feilene kan relateres tilbake til endringen som ble gjort, kan ikke Tesla gi noen garanti på denne delen av bilen. Andre deler av bilen er selvsagt fortsatt under normal garanti.

Bevisbyrden i en sak hvor Tesla kan komme til å hevde at en reparasjon ikke er dekket av garanti grunnet oppkopling av ikke validert utstyr, ligger på Tesla.

Det finnes en del installasjoner som folk har fått utført på bilene sine som vi ofte ser spørsmål om:

Uoriginale felger
Har man felger som følger Tesla-felgens spesifikasjoner, skal det ikke være noen problem i forhold til garanti.

TÜV-godkjente dekk og felger for Tesla, må også Tesla Motors akseptere som godkjente.
Har man derimot felger med en annen lastindeks, ulik impress, en høyere dimensjon enn det bilen er registrert og godkjent for, er det ikke sikkert at eventuelle skader på hjullager, hjuloppheng osv. vil bli dekket.
Les mer i denne artikkelen fra BilNorge

Elektriske installasjoner
Eksterne som kobler opp noe nytt i en Tesla, har ikke på samme måte mulighet til å vite hvilken innvirkning disse oppkoplingene har på annet utstyr i bilen, eller om det gir en for høy belastning på ledningsnettet, slik det er godkjent i bilen.
Tesla har likevel tenkt på dette. Det finnes en egen kurs med sikring og uttak, som blant annet kan benyttes til dashcam, takstameter og drosjelys eller liknende. Dette utføres da som oftest av et selskap med folk som har kompetanse og har tilgang til Teslas tegninger. Disse vil kunne ha egne garantier for arbeidet de utfører, der Teslas anvisninger for bruk er fulgt.

NB:
Kommer det en bil inn med en elektrisk feil til Tesla, som etter feilsøking (som kan ta lang tid med utstyr teknikerne ikke kjenner igjen på målingene) viser seg å være relatert til oppkopling i ledningsnettet i bilen, med ikke validert/godkjent utstyr, vil bileier bli presentert for hele regningen inklusiv feilsøking for å finne feilen.

Les for øvrig mer om hva vår advokat sier om garanti og reklamasjon på en Tesla: https://www.tocn.no/2019/09/tesla-og-reklamasjonsrett