Dag: 4. mai 2022

  • Velkommen til årsmøtet 2022

    4. mai 2022
    Årets årsmøte avholdes lørdag 4. juni 2022, i Flåm, på Flåmsbrygga Hotell. Klubbens betalende medlemmer ønskes velkommen til å delta,…