Dag: 20. januar 2019

  • Nye superladere til Model 3

    20. januar 2019
    I disse dager dukker det opp en «ny type» superlader som skal gi Model 3 mulighet til å superlade. Ladestolpen ser…