Dag: 18. mai 2018

  • Mjøsa rundt i vakkert solskinn

    18. mai 2018
    Etter lærdom fra forrige "Mjøsa rundt" ble det denne gangen bestemt å ikke samkjøre med MC-gjengen 1. mai, men heller…