Dag: 17. november 2015

  • Den store klimatesten

    17. november 2015
    Det har vært noen diskusjoner i norske forum om det faktisk er kaldere på beina med versjon 7.0 av software…